Creatool steun voor opvang

Creatool voorkomt verveling in de schoolse opvang!

Hoe voorkomen we dat de kinderen zich vervelen in de opvang in deze bijzondere tijden? Creatool komt met een creatieve oplossing. We helpen het onderwijs een handje en roepen concullega op om hetzelfde te doen. Wij zitten niet stil wanneer we betekenisvol kunnen zijn!

Omdat Creatool kinderen de komende weken zinvol en nuttig wil bezighouden, komt Creatool met een laagdrempelig initiatief. In de periode van maandag 16 maart 2020 tot 3 april 2020 kunnen Vlaamse scholen bij Creatool een bouwpakket verkrijgen. Met de bouwpakketten beleven ze binnen én buiten spelplezier. Ondertussen dompelen we met deze actie de kinderen onder in een creatief STEMmig aanbod.

BLOKKEN HOOP GIGA CREATOOL

Voor welke periode?

In de periode van maandag 16 maart 2020 tot 3 april 2020 kunnen scholen bij Creatool een bouwpakket verkrijgen. Creatool levert het bouwpakket aan de schoolpoort in de week van maandag 16 maart en komt in de week van 30 maart het bouwpakket ophalen. Dit op afspraak met de school. Bij de levering beperken we het fysiek contact in belang van de kinderen en het schoolpersoneel. We leveren daarom tot aan de schoolpoort en spreken daar af met één personeelslid die het materiaal in ontvangst neemt.

SPOK MEDI PLAY 4

Goede afspraken maken goede vrienden

Het materiaal kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. We vragen wel om bij regenweer het materiaal naar binnen te verplaatsen. 

Indien er iets verloren gaat of per ongeluk breekt, brengt u ons hiervan op de hoogte bij de ophaling van het materiaal. We bespreken dan samen of er een vergoeding tegenover moet staan. Door op deze manier te werken, verlagen we de planlast om een waarborg te storten en terug te storten voor ons beiden.

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.

We wensen de kinderen veel crealeer en spelplezier!

Hoe gaan we te werk?

U reserveert een bouwpakket via volgend invulformulier. In dit formulier geeft u aan of u het liefst een SPOK of BLOX bouwpakket reserveert. Na de reservatie nemen we telefonisch of elektronisch contact met u op. In dit contact spreken we de leveringsdatum en ophaaldatum af. Creatool stelt een gebruiksovereenkomst op, dewelke u ondertekent bij levering. Creatool bezorgt het bouwpakket aan de schoolpoort. Per mail biedt Creatool gratis opdrachtkaarten en inspiratiefilmpjes aan om de kinderen te inspireren en entertainen.

In ruil voor?

Creatool vraagt geen prijs voor het gebruik van het materiaal. Wat we wel vragen is om de distributiekost en de getroffen voorzorgsmaatregelen te dekken. We dekken onze distributiekosten door €150 aan te rekenen voor de volledige gebruiksperiode (voor de volle drie weken dus). 

Voor ieder bouwpakket dat uitgeleend wordt, stellen we een gebruiksovereenkomst op met de school. Hierin beschrijven we de datum van levering, datum van ophaling, datum van betaling en de ‘goede afspraken maken goede vrienden’ passage.

FAQ

U reserveert een bouwpakket via volgend invulformulier. In dit invulformulier geeft u aan of u het liefst een SPOK of BLOX bouwpakket reserveert. Na de reservatie nemen we telefonisch of elektronisch contact met u op. In dit contact spreken we de leveringsdatum en ophaaldatum af. Creatool stelt een huurcontract op, dewelke u ondertekent bij levering. Creatool bezorgt het bouwpakket aan de schoolpoort. Daar doen we de overdracht met een begeleider van de school. We beperken het contact tot een minimum in het belang van de kinderen en het onderwijspersoneel. Het ophaalmoment gebeurt onder dezelfde richtlijnen.

Experten geven aan dat het virus ongeveer 3u overleeft op vlak materiaal (tafels, deurklinken, leuningen). Op absorberend materiaal, zoals karton, papier, textiel… zou het virus niet goed kunnen overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. De experten geven aan dat de besmettingen voornamelijk plaatsvinden door direct contact tussen mensen.

Creatool levert de producten met plastic handschoenen en bijhorende voorzorgsmaatregelen. Voor de meest actuele info rond de maatregelen die we opvolgen vind je hieronder.

 

WHO
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Belgische overheid
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs-extended/

Centers for disease control and prevention
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

Uw begeleiding, voorkennis of technisch inzicht is geen vereiste. De kinderen zijn vaak sneller Creatool-expert dan de doorsnee volwassene. We voorzien opdrachtkaarten en inspiratiefilmpjes om de kinderen te entertainen en te inspireren. Deze ontvangt u op mail.

Ga naar ons online invulformulier. In dit formulier geeft u aan of u het liefst een SPOK of BLOX bouwpakket reserveert. U beantwoordt enkele vragen i.v.m. contactgegevens en leveringsadres. De eerste inzendingen worden het eerst bediend. Actie geldig zolang de voorraad strekt.

Jazeker 

Creatool wordt volledig lokaal geproduceerd. Zelfs de grondstoffen komen uit eigen land of omringende landen. Alle materiaal is ontworpen voor een lange levensduur. Slijtage mag zichtbaar zijn maar heeft geen invloed op het langdurig gebruik.

De onderdelen zijn absoluut stevig en robuust. Uiteraard is het didactisch materiaal dat onder toezicht moet worden gebruikt. Het is een pedagogische taak om kinderen op veiligheid te wijzen en hen zorgzaam met materiaal te laten omspringen.

Toffe uitdagingen

Met Creatool doen we hard ons best om geen stappenplannen te geven. Om geen eindresultaten te suggereren. We gaan opdrachten geven waardoor iedere leerkracht en leerling goesting krijgt. Goesting om zelf te gaan creëeren. Deze opdrachten kunnen gemakkelijk aan (maatschappelijk relevante) thema’s gekoppeld worden.

 • De vloer is lava!

  • “Ontwerp en bouw iets waarmee je zelf een zo breed mogelijke lavastroom kan oversteken”
  • Extra1: “De lava is zo warm dat alles opbrandt!”
  • Extra2: “Je krijgt geen hulp van de overkant!”
  • Extra3: “Red iemand van de overkant waarvan zijn benen verbrand zijn. Je mag zijn benen niet aanraken want dat doet te veel pijn!”
 • Pictionary!

  • “Maak om beurten een dier zodat het door de andere(n) kan geraden worden!”
  • Extra1: “Kies een naam van iemand uit de klas en beeld die uit met Creatool!”
  • Extra2: “Maak een meubelstuk die door de andere(n) kan geraden worden!”
 • Papier hier!

  • “Creëer papier rommel en maak iets om het mee op te ruimen!”
  • Extra1: “Maak een prullenbak voor de speelplaats die na een week vol moet zijn!”
  • Extra2: “Maak een machine om het papier terug schrijf klaar te maken!”
 • Verover Mars!

  • “Vind iets uit waardoor jullie de planeet Mars kunnen veroveren!”
  • Extra1: “Maak een ruimteschip voor de ruimtereis!”
  • Extra2: “Maak iets dat ijs in water verandert!”
  • Extra3: “Zorg dat jij sterker bent dan de marsvrouwen!”
Op ons lijf geschreven

Ondertussen heb ik geen problemen meer, alleen nog uitdagingen. ‘T is maar hoe je het formuleert.

Techniek en Wetenschap, een heikel punt in onze over gedigitaliseerde wereld. Ford heeft als eerste onze menselijkheid tot robot geboetseerd. De personal computer heeft ons werk deels afgepakt. We hebben scholen uitgevonden om de fabrieken van werkkrachten te voorzien. Toch schreeuwen onze bedrijven dat ze geen (bekwame) technische profielen vinden. Ze verkiezen attitude boven kennis.

Ondertussen denken veel juffen dat ze niet technisch zijn en kunnen onze peuters al vlotjes swipen.

Attitude

Voor mij is techniek een attitude, een middel. Ja, er zijn vele manieren om gestructureerd tot een resultaat te komen. Dat zal de kunstenaar (in ons) worst wezen. Wat is uiteindelijk een resultaat? Zeiden ze in het oosten niet dat de weg belangrijker was dan het doel? Mag er niet wat meer variatie zijn dan onze digitale 1 en 0?

Eerlijk gezegd , ik vind dat we de potentie van onze kinderen onderbenutten. Wij kunnen meer van hen leren dan zij van ons. Coaching hebben ze nodig, nog meer dan middelen.

“Creatool is ultieme STEM” zei een leerkracht mij. “Eindelijk iets dat we niet zelf ineen moeten knutselen” hoor ik van ervaringsgericht onderwijs. Het gat in de markt dat Creatool opvult is ontstaan door ons obsessief controle gedrag.